Nästa år ska antalet nationella prov i gymnasiet halveras

Regeringen motiverar ändringen med att lärare är pressade och elever stressade. Jan Björklund (L) håller inte med och kallar regeringens inställning till kunskap för flummig.

»»» Läs vidare [Lärarnas Tidning]