Så kan man arbeta för att få bort matteångest

Barn kan övervinna sin matteångest om de får rätt stöd och hjälp. Det kan vara att minska på stressen, avlasta arbetsminnet och få uppleva att man lyckas.

”Man måste börja om med en stor hög med positivitet”, säger Anette Bagger, vid Umeå universitet.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]