Lär dig mer om om framtidens förskola och skola

Under hela hösten kommer Mälardalens Högskolas professorer inom utbildningsvetenskap att hålla öppna föreläsningar och välkomnar alla – lärarstudenter, praktiserande lärare och allmänhet.

»»» Läs vidare [Mälardalens Högskola]