Höststart för NCM:s öppna seminarier

Den 12 september inleder Samuel Bengmark, Chalmers Tekniska Högskola, höstens seminarieserie med att tala om Föreläsningar – en utdöende undervisningsform?

Föreläsningen är en gammal undervisningsform som ofta framställs som förlegad. Ändå lever den vidare, inte minst på högskola och i gymnasiet. Varför det? Är det så att lärarna inte förstå bättre eller kan det finnas något av värde?

»»» Läs vidare [NCM]