Ännu chans att plugga till lärare

Fortfarande finns chansen att börja plugga till lärare i höst. Drygt 250 lärarutbildningar är öppna att söka vid landets lärosäten.

»»» Läs vidare [Lärarnas tidning]