Win-win när lärarstudenter stöttar elevers matematiklärande genom coachning på nätet

Via projektet Mattecoach på nätet får elever kostnadsfri läxhjälp i matematik av lärarstudenter. Nu har Göteborgs Stad och Göteborgs universitet gått med i projektet och i januari är lärarstudenterna igång. Tills dess får eleverna här hjälp av coacher från Stockholm och Linköping.

»»» Läs vidare [Göteborgs Universitet]