Blivande mattelärare vill påverka sin utbildning

Blivande matematiklärare har ett starkt fokus på att utveckla kunskaper i matematik och om undervisning i matematik. Samtidigt bromsas studenterna av negativa faktorer som institutionella strukturer och rädsla för att inte räcka till språkligt, visar Kicki Skogs avhandling.

»»» Intervju med Kicki Skog [Skolporten]