Finland: Rapport om yrkeslärarens kunnande

I rapporten Den kunniga läraren 2010-2020 från den finska Utbildningsstyrelsen betonas vikten av kunniga lärare. Även om rapporten inte explicit handlar om matematikämnet så är rapporten intressant för att den visar på en av det finska utbildningssystemets framgångsrecept: Tron på och satsningen på den kompetente läraren. Saxat från förordet:

En av framgångsfaktorerna i finländsk utbildning är en stark lärarkår och ett förtroende för undervisningspersonalens kunnande. Tryggandet av tillgången på kunnig arbetskraft förutsätter att undervisningspersonalen är kunnig och att kunnandet utvecklas kontinuerligt. Lärarutbildningen och personalutbildningen inom undervisningsväsendet är redskap för utveckling av kunnandet. För att trygga en tidsenlig lärarutbildning och fortbildning är det synnerligen viktigt att undervisningspersonalens kompetensbehov förutses. Målet med denna undersökning har varit att kartlägga nuläget och framtida kompetensbehov i fråga om yrkeslärarnas kunnande på andra stadiet. I rapporten framläggs en bred expertgrupps åsikter om yrkeslärarens centrala kunnande, kompetensområden och -utvecklingsbehov.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments