M A D I F - 9
 
Nionde
 
MATEMATIKDIDAKTISKA
FORSKNINGSSEMINARIET
 
med SMDF
 
  Umeå
4-5 februari 2014
 
In English  
Innehåll
 

 
 
Välkommen till det nionde forskningsseminariet med Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF)

Temat för årets seminarium är


Development of mathematics teaching:
Design, Scale, Effects


Alla forskare och övriga forskningsintresserade inom det matematikdidaktiska området,
lärare och lärarutbildare och andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!

Seminariets arrangeras i direkt anslutning till Matematikbiennalen 2014
 
 Tillbaka till Innehåll  
Program

Inbjudna föreläsare

Koeno Gravemeijer, Eindhoven University of Technology. - Design research on local instruction theories in mathematics education (abstract)
Beth Herbel-Eisenmann, Michigan State University. - Discourse & transparency: Avoiding agnosticism in our work with teachers (abstract)

Presentation och diskussion av forskningsrapporter (papers)

Paul Andrews & Judy Sayers - Foundational number sense: A framework for analysing early number-related teaching (draft version)
Anette Bagger and Helena Roos - Who is the Student in Need of Special Education in Mathematics? (draft version)
Jonas Bergman Ärlebäck, Per Blomberg, Per Nilsson - An instructional design perspective on data-modelling for learning statistics and modelling (draft version)
Robert Gunnarsson and Annasara Karlsson - Brackets and the structure sense (draft version)
Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg (F18) - Analysing Instrumental and Pedagogic Situations in Preschools using the Didaktic Space (draft version)
Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg (F17) - Preschool Teachers' Awareness of Mathematics (draft version)
Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg (F12) - Theorising the design of professional development web modules (draft version)
Ola Helenius & Görel Sterner - Number, Reasoning and Representations. The Design and Theory Of An Intervention Program For Preschool Class In Sweden (draft version)
Cecilia Kilhamn & Thomas Hillman - Structural and Pedagogical Diversity in Swedish Grade Six Algebra Classrooms (draft version)
Maria Larsson - Incorporating the Practice of Arguing in Stein et al.'s Model for Helping Teachers Plan and Conduct Productive Whole-Class Discussions (draft version)
Hanna Palmér - Inconsistency, Regression Or Development? The Professional Identity Of a Novice Primary School Mathematics Teacher (draft version)
Judy Sayers - When the mathematics gets lost in didactics (draft version)
Marie Sjöblom - Designing tasks and finding strategies for promoting student-to-student interaction (draft version)
Karen Skilling & John Mason - Spaces of Values: what is available to be adopted by students (draft version)
Håkan Sollervall - Learning Subtraction Strategies From Principle-Based Teaching Activities (draft version)

Korta presentationer (short communications)

Catarina Andersson - The Impact of a Comprehensive Teacher Professional Development Program in Formative Assessment on Teachers' Practice and Students' Achievement (draft version)
Ida Bergvall - The importance of grammatical style in mathematics tests for second language learners and low performing students (draft version)
Per Blomberg, Per Nilsson and Jonas Ärlebäck - A modelling approach for teaching statistics and probability (draft version)
Erika Boström - The Impact of a Teacher Professional Development Program in Formative Assessment on Mathematics Teachers' Classroom Practice (draft version)
Gerd Brandell - The quality of supervised peer discussions within the frame of co-operative learning (draft version)
Andreas Ebbelind - Multiple Mathematical Practises Figuring in a Lecture About Assessment (draft version)
Birgit Gustafsson - Student teachers' reasoning about the mathematical content in pupils' solutions (draft version)
Lena Heikka - Compulsory School Students' Experiences of Mathematic Teachers' Assessment Practice with a Focus on Communication (draft version)
Annalena Holm - Mathematics communication within the frame of supplemental instruction SOLO & ATD progression (draft version)
Eva Juhlin - Young pupils' way of explaining and arguing in the discourse of mathematics (draft version)
Anna Lövström - From Natural Numbers to Integers - A Learning Study about the Importance of Identifying Critical Aspects to Enhance Pupils' Learning (draft version)
Eva Norén, Jöran Petersson - Algebra tasks in a word problem and non-word problem context - a multilingual project (draft version)
Guri A. Nortvedt and Andreas Pettersen - Tools for teachers - The issue of developing mapping tests for primary school mathematics teachers (draft version)
Anna Pansell - Negotiating mathematics teaching? A study of a mathematics teacher's agency in collegial collaboration (draft version)
Miguel Perez and Håkan Sollervall - Developing Mathematics Instruction with Adaptive Conceptual Frameworks (draft version)
Elisabeth Rystedt - Conventions as Obstacles for Understanding? - Pupils' Reasoning when Making Sense of School Mathematics Language (draft version)
Cecilia Segerby - Integrating writing to support students' understanding of reading in mathematics (draft version)
Christina Svensson, Troels Lange och Anna Wernberg - Kompetensutveckling i förskola och förskoleklass med fokus på matematiska aktiviteter (draft version)
Petra Svensson - Immigrant students' perspective on learning mathematics (draft version)
Anna Teledahl & Eva Taflin - A framework for analysis of students' mathematical meaning making in images (draft version)
Lotta Vingsle - How Hard Can It Be? What Knowledge and Skills Does a Teacher Practising Formative Assessment Use? (draft version)
Olov Viirman - The discursive use of gestures in university mathematics lecturing (draft version)
Lotta Wedman - The meaning of concept (draft version)
Lisa Österling and Annica Andersson - Valuing Mathematics: Translation Challenges (draft version)


Tillbaka till InnehållTidsprogram (preliminärt) för MADIF 9

 
Tisdag 4 februari
 


Tid
Aktivitet
 18.30  
  Registrering, Kårhuset, ingång Aula Nordica
19.00
 Väkomstdrink och välkomstmiddag, Kårhuset, ingång Aula Nordica
 

Onsdag 5 februari
Tid
Programpunkt
Medverkande
Sal
   8.30  Registrering    
   9.00  Öppning av Madif9
 Plenarföreläsning 1
Johan Lithner/Ola Helenius
Beth Herbel-Eisenmann
N320
 10.00  Kaffe/Te Ljusgården MIT-huset  
 10.25  Arbetspass 1
 Papers
Robert Gunnarsson och Anna-Sara Karlsson. Diskutant: Cecilia Kilhamn
Hanna Palmér. Diskutant: Johan Häggström
Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg (F12). Diskutant: Ann-Sofi Röj-Lindberg
Marie Sjöblom. Diskutant Jonas Bergman Ärlebäck.
Karen Skilling och John Mason. Diskutant: Frode Rönning
 
 11.15  Arbetspass 2
 papers
Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg (F18). Diskutant: Hanna Palmér
Maria Larsson. Diskutant: Annica Andersson
Cecilia Kilhamn och Thomas Hillman. Diskutant Kerstin Pettersson
Paul Andrews och Judy Sayers. Diskutant Jorryt van Bommel
Håkan Sollervall. Diskutant: Darina Jirotkova
  
 12.00  Lunch    
 13.00  Plenarföreläsning 2 Koeno Gravemeijer  
 14.00  Arbetspass 3
 Korta presentationer
 3x20 min
1) Catarina Andersson, 2) Erika Boström, 3) Jöran Pettersson och Eva Norén
1) Christina Svensson, Troels Lange och Anna Wernberg 2) Anna-Lena Holm, 3) Miguel Perez
1) Lisa Österlind och Annica Andersson, 2) Gerd Brandell, 3) Olof Viirman
1) Anna Löfström, 2) Cecilia Segerby, 3) Petra Svensson
1) Lena Heika, 2) Elisabeth Rystedt, 3) Anna Pansell
1) Anna Teledahl och Eva Taflin, 2) Lotta Vingsle, 3) Per Blomberg, P. Nilsson och J. Ärlebäck
1) Eva Juhlin, 2) Guri A. Nortvedt och Andreas Pettersen, 3) Andreas Ebbelind
1) Lotta Vedman, 2) Birgit Gustafsson, 3) Ida Bergvall
 
 15.00  Kaffe/Te    
 15.30  Arbetspass 4
 Papers
Ola Helenius och Görel Sterner. Diskutant. Johan Lithner
Jonas Ärlebäck, Per Blomberg och Per Nilsson. Diskutant: Paul Andrews
Anette Bagger och Helena Roos. Diskutant Gerd Brandell.
Judy Sayers. Diskutant Hans Thunberg.
Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg (F17). Diskutant: Ia Kling Sackerud
 
 16.20  Panel Lisa Björklund-Boistrup, Jeremy Hodgen, Darina Jirotkova (tbc), John Mason
Moderator: Ola Helenius
  
 17.30  Årsmöte SMDF    

  

Tillbaka till InnehållForskningsrapporter (Call for papers)

Deltagare vid seminariet inbjuds att sända in forskningsrapporter för presentation och diskussion vid seminariet. Huvudspråket på Madif9 är engelska men rapporter skrivna på svenska är också välkomna. Alla bidrag av intresse för matematikdidaktisk forskning är välkomna. Bidrag med direkt koppling till seminariets tema kommer att läggas i ett särskilt stråk i programmet. Varje accepterat bidrag ges ett utrymme om preliminärt 45 minuter (inklusive tid för diskutant och allmän diskussion) inom programmet i parallella seminarier ('arbetspass'). En första version av rapporten på högst 10 A4-sidor (enligt formatmallen som laddas ner här: madif9 (dotx), eller som wordfil här: madif9 (docx); observera att bidrag måste vara skrivna i detta format och skickas som en wordfil för att kunna accepteras) ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2013 (för epostadresser se nedan, skicka t.ex. till ordförande i programkommittén). Artikeln skall också skickas in i en avidentifierad kopia, där författarnamn, referenser till författare och övriga detaljer som kan identifiera författaren är borttagna. Artiklar bör följa de riktlinjer som finns här.

Inskickade forskningsrapporter kommer att granskas av minst två andra forskare genom så kallad double blind peer review. Personer som skickar in bidrag förväntas delta i review-processen genom att granska ett eller två andra bidrag. Granskningen är avsedd att vara konstruktivt positiv, dvs bedömningen ska också kompletteras med eventuella förslag till förbättringar av rapporten. Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén. 1 december lämnas besked om huruvida bidraget accepteras för presentation på konferensen. Samtidigt skickas en redaktörsrapport som indikerar vilka förändringar manuskriptet behöver genomgå för att publiceras i konferensrapporten. En reviderad version ska vara inskickad senast 10 januari. Om programkommittén bedömmer att bidraget behöver ytterligare arbete för att motsvara de krav som ställts i den tidigare redaktörsrapporten så lämnas en ny rapport och ett uppdaterat bidrag skall vara programkommittén tillhanda senast 1 mars 2014. Bidrag som inte heller efter en andra revision bedöms uppfylla kraven kommer inte att publiceras i konferensdokumentationen.

Diskutanter

Vid varje paperseminarium kommer en särskilt utsedd person (en så kallad diskutant) att inleda diskussionen. Är du intresserad av att vara diskutant kontakta programkommitténs ordförande senast 15 december 2013.

Korta presentationer

Vid madif9 ges också möjlighet att bidra med en kort presentation ('short communication'). Detta format erbjuder en möjlighet att presentera och diskutera t.ex. delar av projekt eller pågående forskningsarbete. Forskningskomponenten måste tydligt framgå i bidraget. En sammanfattning av bidraget på högst 2 A4-sidor (enligt formatmallen som laddas ner här: madif9 (dotx), eller som wordfil här: madif9 (docx); observera att bidrag måste vara skrivna i detta format och skickas som en wordfil för att kunna accepteras) ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2013 (för epostadresser se nedan, skicka t.ex. till ordförande i programkommittén). Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén, som lämnar meddelande om bidraget accepteras senast den 1 december 2013. Till presentationen vid madif9 kan författaren (om han/hon så önskar) ta med en längre version av bidraget för intresserade deltagare.  Varje accepterat bidrag ges ett utrymme i programmet om 20 eller 30 minuter (inklusive tid för diskussion), beroende på det totala antalet bidrag, i parallella seminarier ('arbetspass'). Korta presentationer kommer att publiceras i konferensrapporten med endast titel och abstract.


 
 

Tillbaka till Innehåll
  
Praktisk information

Plats: Umeå universitet, Naturvetarhuset (se karta), salar: se program ovan

Tid: Registrering kan göras från tisdag 4 februari kl. 18.30, i samband med välkomstmiddagen, samt från 8.30 (före den inledande plenarföreläsningen kl. 9.30) onsdag den 5 februari i anslutning till entrén till Aula Nordica (se karta). Konferensen avslutas ca. kl 17.

Information om tid och plats för välkomstmiddagen kommer senare.

Konferensavgift: 1300 SEK (inkl. moms) med 500 SEK rabatt för forskarstuderande (till minst 50%) samt fullt betalande konferensdeltagare på Matematikbiennalen 2014. Avgiften inkluderar konferensmaterial, lunch, kaffe, samt konferensdokumentation. Endast medlemmar i SMDF kan delta i konferensen. Medlemsavgift för 2014 kan erläggas i samband med anmälan. Tillägg för välkomstmiddagen den 4 februari är 300 SEK (inkl. moms). Anmälan görs online. Där kan ni också boka boende.

Språk: Huvudspråket på seminariet kommer att vara engelska. Bidrag skrivna på svenska eller annat skandinaviskt språk är också välkomna; sessionen kommer då att genomföras på svenska/skandinaviska.

Dokumentation: En dokumentation från seminariet kommer att publiceras under hösten 2014 (ingår i konferensavgiften)

Tillbaka till Innehåll  
Programkommitté


Namn E-post
Ola Helenius, NCM, Göteborgs universitet (ordf)
ola.helenius@ncm.gu.se
Arne Engström, Karlstad
arne.engstrom@kau.se
Tamsin Meaney, Malmö
tamsin.meaney@mah.se
Per Nilsson, Växjö/Örebro per.g.nilsson@lnu.se
Eva Norén, Stockholm
eva.noren@mnd.su.se
Judy Sayers, Stockholm
judy.sayers@mnd.su.se
Magnus Österholm, Umeå
magnus.osterholm@umu.se

 

Lokal organisation

Namn E-post
Tomas Bergqvist, Umeå tomas.bergqvist@educ.umu.se

Kontakta någon av oss för eventuella frågor!

Tillbaka till Innehåll


Kontaktadresser

Frågor om programmet
Ola Helenius

tel: 0709-589384
e-post: ola.helenius@ncm.gu.se

Frågor om  den lokala organisationen
Tomas Bergqvist

tel: 090-7866519
e-post: tomas.bergqvist@educ.umu.se


•  Högst upp på sidan

• Till  SMDF:s hemsida

• Till hemsidan för  Matematikbiennalen 2014  


Senast uppdaterad 2013-09-16 av Ola Helenius.

 *