NCM:s nyhetsbrev
december 2018

Webbversion | Prenumerera på nyhetsbrevet | Avsluta prenumeration

Konferens Adults learning mathematics i Lund 2019

NCM är medarrangör till konferensen Adults learning mathematics (ALM) 2019. Den hålls i Lund den 7-10 juli 2019. Konferensen är en mötesplats för lärare i vuxenutbildning och forskare som intresserar sig för vuxnas lärande i matematik.

Mer information finns på ALM:s webbplats.

Text: Peter Nyström


Matematikundervisning och skolans styrning och ledning

NCM och SKL (Sveriges kommuner och landsting) samarbetar i ett projekt som handlar om att utveckla matematikundervisningen i F-3 och erbjuda kompetensutveckling för lärare som undervisar matematik i dessa årskurser.

Projektet handlar också om att skapa förutsättningar och långsiktighet i ett sådant utvecklingsarbete genom utveckling av kommuners styrning och ledning av skolan. I den pilotomgång som pågår just nu deltar fem kommuner. Kommunerna bidrar i hög grad i utformningen av material och modeller och prövar hur de fungerar i praktiken.

Mer om projektet finns att läsa på SKL:s webbplats.

Text: Peter Nyström


Nordiskt samarbete

Nordiska resurscentra (motsvarande NCM), matematiktidskrifter för lärare och matematiklärarföreningar har samarbetat under många år, men nu har en mer regelbunden kontakt etablerats genom nordiska träffar.

Ett möte hölls i Odense den 27 september 2018 och nästa möte hålls i Trondheim 16-17 januari. Från Sverige kommer representanter för NCM och för Sveriges Matematiklärarförening att delta.
Vi har mycket gemensamt och mycket att lära av varandra i de nordiska länderna, och har stort utbyte av att kunna dela material och artiklar över gränserna.

Text: Peter Nyström


NOMAD as a resource for mathematics education research in the Nordic countries

Workshop for doctoral students in mathematics education
Redaktionen för NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk, anordnar en en-dags workshop för doktorander den 3 maj 2019.

Mer information på NOMADs webb

Text: Johan Häggström


Kängurutävlingen

Anmälan till Kängurutävlingen öppnas andra veckan i januari.

Text: Günther Dippe


NCM:s seminarieserie

Den 31 januari kl. 14 kommer Marcus Nordin att hålla ett seminarium på NCM med titeln

Räkneflytskompetens i åk 1
– så gick det till när vi ökade vår måluppfyllelse från 18 % till 97 % på två läsår – beträffande addition/subtraktion 1-9.


NCM:s seminarier är kostnadsfria och öppna för alla.

Om seminariet och anmälan.

Text: Rose-Marie Wikström


Nyutgivet

Rizanesanders Recknekonsten

Den äldsta bevarade svenska räkneläran skriven av den f.ö. okände Hans Larsson Rizanesander år 1601, blev aldrig tryckt utan endast bevarad i handskrift i universitetsbiblioteket i Uppsala.

Efter ett gediget kulturarbete av Reza Russell Hatami och Adam von Scheele, som har tolkat handskriften, kan den nu för första gången tryckas och bli tillgänglig för alla.

Begränsad upplaga.

Mattetalanger

Vill du veta mer om hur du kan möta elever med särskild begåvning i matematik?
En artikelserie från Nämnaren tar här upp flera olika aspekter av matematikbegåvning och dess relation till matematikundervisning.

Läs mer och beställning.

Text: Günther Dippe


Vi på NCM önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!


Följ NCM och Nämnaren på Facebook och Twitter

NCM på Facebook »»»
Nämnaren på Facebook »»»
NCM-aktuellt på Twitter »»»


© Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM vid Göteborgs universitet
Epost: nyhetsbrev@ncm.gu.se
Ansvarig utgivare: Peter Nyström