NCM:s nyhetsbrev
september 2016
Ser mailet konstigt ut? Läs då här »»» | Prenumerera på nyhetsbrevet? | Avsluta prenumeration?
Nytt Nämnaren-nummer
Årets Nämnaren nummer 3 har skickats till tryckeriet. I numret kan du bland mycket annat läsa om problemlösning med smörgåsar, födelsedagstårta och sannolika flaskor.
    Olika representationsformer kommer till uttryck då elever kombinerar björnar och redovisar sina problemlösningar. Proportionalitet, estetiska lärprocesser och säsongmatematik behandlas också. Och vad gör egentligen eleverna på lektionerna?
    Om ett år blir artiklarna fritt tillgängliga på webben. Du som inte vill vänta så länge välkomnas som ny prenumerant!

»»» Gå till Nämnarens webbsidor. Där kommer, när numret är ute, att finnas kompletterande material.

Prenumerera här ...
Konferenser: Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
Välkommen till en konferensen Tänka resonera och räkna i förskoleklass.
    En konferens för rektorer, förskoleklasslärare, lågstadielärare och speciallärare om hur förskoleklassens undervisning kan utmana elevers matematiska tänkande och bidra till att förebygga matematiksvårigheter.
    Konferenserna äger rum i Jönköping 4 oktober, Västerås 5 oktober och Sundsvall 13 oktober.

»»» Läs mer om boken Tänka resonera och räkna i förskoleklass

»»» Ytterligare information och anmälan
NCM:s seminarieserie
Nu drar NCMs seminarieserie igång igen. Först ut är Samuel Bengmark den 12 sep kl 13. Han kommer att tala om föreläsningar som undervisningsform. Är det en förlegad form av undervisning?
    Senare i höst kommer Torbjörn Lund som pratar om kopplingen mellan matematik och biologi, Lena Trygg och Elisabeth Rystedt om nyanländas matematikundervisning och sist men inte minst kommer Peter Nyström att redovisa resultaten från TIMSS och PISA 2015 som släpps några dagar före seminariet.

Glöm inte att anmäla dig här »»»

Små barns matematik - undervisning & lärande
Detta är en reviderad och omarbetad version av Små barns matematik. Erfarenheter från ett pilotprojekt. Sedan den gavs ut har ny forskning publicerats och det har skett omfattande förändringar av styrdokument för skola och förskola. Texterna i den reviderade boken har därför bearbetats för att stämma överens med förskolans nya läroplan och kompletterats med nyare forskning och några nya exempel. Beskrivningar av projektet har samlats i ett avsnitt i slutet av boken.
    Boken riktar sig i första hand till lärare i förskola, förskoleklass och på grundskolans lågstadium och till lärarstuderande som utbildar sig för att arbeta med barn i dessa åldrar.

    Beställ boken i vårt beställningsformulär under fliken Böcker.

Nytt nummer av NOMAD
I september kommer årets tredje nummer av NOMAD. Numret innehåller 4 artiklar:

  • Mathematics teachers’ knowledge-sharing on the Internet: pedagogical message in instruction materials. Yvonne Liljekvist.
  • Attitudes towards mathematics as a subject, and mathematics learning and instruction in a trans-disciplinary engineering study. Evangelia Triantafyllou, Morten Misfeldt and Olga Timcenko.
  • The role of semiotic resources when reading and solving mathematics tasks. Anneli Dyrvold.
  • Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver. Janne Fauskanger og Reidar Mosvold.
Mer information hittar du på NOMADs webb »»»

© NCM, 2016
Nationellt centrum för matematikutbildning
Göteborgs universitet
Epost: nyhetsbrev@ncm.gu.se
NCM på Facebook »»»
Nämnaren på Facebook »»»
NCM-aktuellt på Twitter »»»