NCM:s nyhetsbrev
februari 2022 

Webbversion | Prenumerera på nyhetsbrevet | Avsluta prenumeration | Om NCM

Välkommen till Matematikbiennalen 2022

Vi på NCM är mycket glada att det kommer att bli en Matematikbiennal 2022 och att det går att samlas i Växjö för ännu en matematikfest. Matematikbiennalen hålls i Växjö 31 mars – 1 april, och det finns fortfarande möjligheter att anmäla sig.

Ta chansen att delta i en inspirerande konferens för dig som undervisar matematik i alla skolformer, från förskola till komvux. I programmet finns mängder av relevanta, intressanta och inspirerande inslag. Matematikbiennalen erbjuder också en unik mötesplats för alla deltagare, där lärare, lärarutbildare, forskare, matematikutvecklare, läromedelsförfattare med flera kan utbyta idéer och erfarenheter.

Du kan läsa mer om Matematikbiennalen på matematikbiennalen2022.se.
På denna webbplats finns även länkar till anmälan.

Peter Nyström


Delta i världens största matematiktävling – Kängurutävlingen

Har du anmält din skola än?
Kängurudagen infaller i år torsdag den 17 mars men det går också att genomföra tävlingen veckan efter.
Anmäl din klass på ncm.gu.se/kanguru senast den 13 mars!

Lena Nilsson


Besök NCM på Matematikbiennalen

Under årets matematikbiennal den 31 mars till 1 april i Växjö hittar du NCM i monter K24. Där träffar du oss och får information om och kan diskutera aktuella undervisningsfrågor. Du kan också ta del av vårt välfyllda bokbord med våra senaste publikationer.

Här finns bl.a. vår nya bok, Taluppfattning med Känguruproblem samt vår artikelsamling med temat Matematik och språk, båda till ett förmånligt biennalpris.

Du kan också bläddra i och köpa vår reviderade Förstå och använda tal – en handbok eller läsa Intensivundervisning i matematik.

Välkommen till NCM:s monter!

Ann-Charlotte Forslund


Nytt från NCM – Taluppfattning med Känguruproblem

188 hopp med Kängurun för bättre taluppfattning!

Kängurun förser oss varje år med många bra och utmanande problem från olika matematiska områden och för skolans alla stadier, från förskoleklass upp till sista året på gymnasiet.

188 utvalda problem som rör taluppfattning är samlade i detta häfte. De är kategoriserade i avsnitten grundläggande aritmetik, tideräkning och årtal, bråk, procent, delbarhet och primtal, proportionalitet och skala, räkning med bokstäver, potenser och potenslagar samt medelvärde. Till varje avsnitt finns facit och lösningsförslag.

Problemen är hämtade från Kängurutävlingens klasser Cadet, Junior och Student som främst riktar sig till gymnasiet men de kan även användas för utmaningar i grundskolan.
Beställ häftet på bestallning.ncm.gu.se/produkt/kanguruproblem/

Lena Nilsson


Inspireras av Nämnaren

Nämnaren kommer i år som vanligt ut med fyra nummer och i dagarna skickas årets första nummer till tryck. I den kan du läsa om inspirerande matematikundervisning på alla nivåer.

Bland annat finns där en artikel om matematik genom bokläsning på förskolan. Kombinatorik, sannolikhet, area, ekvationer och grafer är matematiska innehåll som lärare i grundskolan och gymnasiet kan hitta nya infallsvinklar kring i detta nummer.

Två lärare ställer också frågan om programmering kan bidra till lärande i matematik och uppslaget ger exempel på flervalsuppgifter som kan tjäna som startpunkt i klassrumsdiskussioner.

Bli Nämnarenprenumerant på bestallning.ncm.gu.se/produkt/tidskriften-namnaren/ !

Är du intresserad av att skriva i Nämnaren? Har du tankar eller idéer att dela med dig av?

Välkommen att skicka idéer, frågor eller färdiga artiklar till oss på redaktionen: cecilia.kilhamn@ncm.gu.se eller lena.nilsson@ncm.gu.se.

Cecilia Kilhamn


Läs det nya numret av tidskriften NOMAD

Årets första nummer av NOMAD, Nordisk matematikkdidaktikk kommer inom kort och innehåller följande artiklar.

Creative and algorithmic reasoning – the role of strategy choices in practice and test
Tomas Bergqvist and Mathias Norqvist

Students’ reasoning and feedback from a teacher
Jan Olsson and Denice D’Arcy

Mathematical modelling in textbook tasks and national examination in Norwegian upper secondary school
Ingeborg Katrin Lid Berget

Gérard Vergnaud in action
Ola Helenius and Linda Marie Ahl

Artikelsammanfattningar kan fritt läsas på
ncm.gu.se/nomad-aktuellt-nummer

Johan Häggström


Snart kommer artikelsamlingen Matematik och språk

I samband med Biennalen i slutet av mars kommer vi att ge ut en artikelsamling på temat Matematik och språk.

Artiklarna är hämtade ur de senaste 10 årgångarna av Nämnaren och behandlar dels matematik och språk på ett allmänt plan, dels matematik i flerspråkiga klassrum och dels skriftlig kommunikation i matematik.

Cecilia Kilhamn


Studera de reviderade taluppfattningsmodulerna

NCM var med och arbetade fram de första modulerna om tal och tals användning som inledde hela Matematiklyftet. Sedan dess har mycket hänt och både form och innehåll behövde revideras.

Det är ett arbete vi på NCM hållit på med under nästan två års tid. Nu finns de reviderade talmodulerna på Skolverkets lärportal
larportalen.skolverket.se/#/moduler/1-matematik/matematik/Grundskola

De reviderade talmodulerna (F–3, 4–6 och 7–9) innehåller dels nyskrivna texter, dels bearbetade texter från de ursprungliga modulerna. Den största förändringen märks i hur modulerna nu är strukturerade där två principer har varit vägledande i vårt arbete:

•   en vilja att lyfta fram det matematiska innehållet
•   en  önskan om progression.

Modulen för F–3 innehåller nu texter och aktiviteter som riktar sig även mot förskoleklassen. Innehållet fokuserar hela tal och tal som antal. I 4–6 fokuseras tal i bråkform och i 7–9 kommer decimaltal, negativa tal, procent och tal i potensform in.

Cecilia Kilhamn


Ta del av NCM:s läromedelsutställning

Nu när restriktionerna släppts vill vi uppmärksamma vår läromedelsutställning på NCM!

Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med läromedelsförlagen med att uppdatera de titlar som de ställer ut hos oss. Då har lärare och studenter som besöker oss möjlighet att ta del av de senaste läromedlen.

Hör gärna av er innan ni besöker oss så att vi är på plats och för att det inte ska blir för många besökare vid utställningen samtidigt. Skicka mejl till ncm@ncm.gu.se

Hjärtligt välkomna!

Anette Fröberg


Workshop för doktorander

Redaktionen för NOMAD anordnar en en-dags workshop för doktorander i matematikdidaktik den 2 juni 2022. Alla doktorander i Norden och Baltikum hälsas välkomna.

Mer information på NOMADs webb
ncm.gu.se/nomad-workshop

Johan Häggström


Följ NCM på Facebook och Twitter

NCM på Facebook »»»
NCM-aktuellt på Twitter »»»


© Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM vid Göteborgs universitet
Epost: nyhetsbrev@ncm.gu.se
Ansvarig utgivare: Peter Nyström