612a

Undersök-Upptäck-Laborera-Diskutera (finns även som 816a)

Gy, Arbetsseminarium

Lena Alfredsson, Hans Heikne

 

Vi presenterar hur elever och lärare, med hjälp av väl valda Aktiviteter, kan arbeta mer varierat, kreativt och kommunikativt under matematiklektionerna. Vi har delat in Aktiviteterna i fyra kategorier – Undersök, Upptäck, Laborera och Diskutera. Vi ser arbetet med dessa Aktiviteter som ett medel att stimulera elevernas intresse och kreativitet, men även som hjälp att bearbeta matematiska begrepp. Vi kommer att varva föreläsning/seminarium med workshop, där deltagarna får pröva olika typer av Aktiviteter från gymnasieskolans olika matematikkurser. (GY, VUX)

 

Lena Alfredsson undervisar i matematik vid KomVux i Norrköping. Hon är även läromedelsförfattare och lärarfortbildare.

Hans Heikne undervisar i matematik vid Hagagymnasiet i Norrköping. Han är även läromedelsförfattare och lärarfortbildare.

 

» Läs dokumentation

Hem