F – Problemlösning

Centralt innehåll Problemlösning

Förmåga att lösa problem finns angivet som ett syfte, men också som ett centralt innehåll. Det kan sägas reflektera att problemlösning är en central aktivitet vid arbete inom alla matematiska områden. Ett matematiskt problem kan sägas vara en uppgift som ska lösas, men där metoden för att lösa den inte på förhand är känd för den eller de som arbetar med problemet.
När problemlösning ses som ett innehåll kan undervisningen t ex fokusera på vissa generella tankesätt eller strategier som kan hjälpa till vi olika former av problemlösning. Polyas metod är t ex ett slags formaliserat sätt att angripa problem.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.

Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: UD