9 – Modellering

SyfteGenom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell.

En matematisk modell är en beskrivning av ett system med hjälp av matematiskt språk. Matematisk modellering är när man med hjälp av matematik försöker beskriva ett fenomen som till en början inte nödvändigtvis är beskrivet i matematiska termer. Att konstruera en matematisk modell handlar oftast om att kompromissa mellan att fånga verklighetens komplexitet och att få en beskrivning som är matematiskt hanterbar. Hur man gör denna kompromiss beror dels på vilken matematik som man har möjlighet att hantera och dels på hur exakta resultat man förväntar sig.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.

Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: UD