6 – Estetisk verksamhet

SyfteGenom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet.
Som en direkt följd av att alla elever ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem, måste varje elev ställas inför problem som är utmanande och där de måste tänka kreativt för att lösa problemen.
Matematikens koppling till estetik kan både upplevas genom dess anknytning till konsten, t ex proportionslära och gyllene snittet, eller musik, tex matematiska aspekter av tonskalor, men också utifrån matematiken själv, där en persons erfarenheter av att utföra matematik skapar förutsättningar för att uppleva den som vacker.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.

Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: UD