5 – Uttrycksformer

SyfteGenom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer.
Förmåga att kommunicera kan tyckas ligga nära förmåga att resonera, men medan ett matematisk resonemang kan sägas vara en process som involverar en individ och matematiken är kommunikation något som alltid involverar flera personer.
Förmåga att kommunicera matematik kan både handla om att använda sig av matematikens precisa språk för att exakt och tydligt uttrycka ett matematisk påstående, men det handlar lika mycket om att kunna anpassa språket till tillfället och därmed även om att kunna förklara ett matematiskt innehåll med hjälp av vardagsspråk.
Kommunikationsförmåga involverar också många olika uttrycksformer, t ex skrift och symboler, teckningar, bilder och geometriska beskrivningar samt det talade ordet och andra tillgängliga kommunikationsformer.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.

Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: UD