3 – Procedurer

SyfteGenom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter.

Att kunna lösa vissa uppgifter med hjälp av en rutinmetod som man kommer ihåg eller enkelt kan slå upp är mycket viktigt i matematiken. Det kan gälla allt ifrån att kunna räkneramsan (ett, två, tre …) eller att kunna en metod för att addera tal till en metod för att beräkna båglängden av en godtycklig (differentierbar) kurva i planet med hjälp av en integral.

Genom att förlita sig på procedurer kan svåra och kanske tidskrävande matematiska operationer utföras med endast minimal kognitiv insats. En bra procedur gör en del av det matematiska arbetet åt oss så att vi kan koncentrera oss på att hantera svårare problem, för vilka vi kanske ännu inte har några procedurer. Att lösa uppgifter med hjälp av procedurer ställs ibland som motsats till att använda kreativa problemlösningsmetoder, men i själva verkat är problemlösning och procedurhantering båda väldigt viktiga och tätt sammankopplade. Efter att ha löst ett problem kan man alltid fråga sig om den finns någon procedur som kan “utvinnas” ur lösningen, med vilken liknande problem kan lösas i framtiden. För varje procedur kan man också fråga sig om man kan utvidga den till att gälla för en vidare klass av problem – en frågeställning som ofta leder till intressanta matematiska problem.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.

Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: UD