1 – Lösa problem

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Ett matematiskt problem är en speciell typ av matematisk uppgift som kräver någon form av undersökning för att kunna lösas. Uppgifter som kan lösas med en känd rutinmetod räknas i detta sammanhang inte som ett matematisk problem. Det betyder att huruvida en uppgift är ett problem eller ej är beroende på vem som ska besvara frågan eller lösa uppgiften. Vid problemlösning krävs därför alltid ett visst mått av kreativitet och att de som löser problemet tillämpar sina matematiska kunskaper i en ny situation eller på ett nytt sätt och utökar på så vis sitt matematiska kunnande. I begreppet problemlösningsförmåga brukar man också ta med förmågan att ställa upp matematiska problem och även att värdera lösningar till problem.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg