Tomtenissen Juliberth har ett kvadratiskt julpapper med sidan 140 cm. Han skulle behöva klippa till fem kvadratiska papper
med sidan 50 cm för att slå in julklappar. Hur är det möjligt utan att behöva skarva några papper?