Tomten funderar: Jag har ett pappersark som är 15 x 21 cm. Går det att klippa ut ett hål i det som en vuxen person som jag kan krypa igenom?