Placera in talen 1–8 i rutorna så att alla uträkningar blir korrekta. Alla tal från 1–8 ska användas och därför får inget tal användas två gånger! Det finns fyra olika lösningar på problemet. Kan du finna samtliga?