Hur mycket blir 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + … om man fortsätter addera tillräckligt länge