På tallinjen ligger talet x fyra gånger så långt från 33 som från 15. Vilket är talet x?