Vi har sju heltal vars medelvärde, median, typvärde och variationsbredd är 7. Vilket är det minsta tal som kan finnas bland dessa sju tal?