Julle ritar en femhörning och drar slumpmässigt två diagonaler. Hur stor är sannolikheten att diagonalerna inte skär varandra?