Lucia skriver alla tal från 0 till 600. Hur många gånger skriver hon siffran 5?