På ett triangulärt torg i staden står en julgran i varje hörn och det är fem julgranar längs varje sida av torget. Hur många julgranar finns det sammanlagt?