Använd siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5 en gång var. Gör två tal som när de multipliceras ger ett så stort tal som möjligt.