Det första udda talet är 1. Vilket är det hundrade udda talet?