Tomten och nissen Olof väger tillsammans 90 kg. Tomten och julgrisen väger tillsammans 70 kg. Nissen Olof och julgrisen väger tillsammans 40 kg. Hur mycket väger var och en av dem?