Julius kastar tre tärningar. När de tre talen på tärningarna multipliceras blir produkten 90. Vilka är talen på tärningarna?