Längden på Tomtens renspann är 20 meter plus halva dess längd. Hur långt är renspannet?