Tomten ska dela ut paket och vill börja med de orter som har ett namn som innehåller ett tal eller siffra. Orten som Tomten börjar dela ut i är Tvååker. Kan du komma på fler platser som har nummer i sina namn som Tomten kan fortsätta till? Hur många kan ni komma på tillsammans?