Förlag & bokhandlar

förlag
Länkar till förlag som tillhör FSL, Föreningen Svenska Läromedels- producenter och till utländska förlag som ger ut matematikdidaktisk litteratur.

Svenska

Svenska förlag på internet

Läromedelsförlagens branschorganisation

Fritzes

Utländska

Springer

RoutledgeEducation

MAA The Mathematical Association of America

NCTM, The National Council of Teachers of Mathematics

bokhandlar
Länkar till några nätbaserade bokhandlar.

Adlibris

Amazon

BOKUS

Tarquin books