Kompetensutveckling

Görel Sterner beskriver i en artikel ett utvecklingsarbete som har resulterat i ett material för lärare som undervisar matematik i förskoleklass. Lärarguiden Tänka, resonera och räkna i förskoleklass har utvecklats av forskare och matematikdidaktiker i samarbete med förskoleklasslärare. Utprövningen av aktiviteterna har pågått under ett par år och innehållet har reviderats och förfinats efter hand.
Läs Nämnarenartikeln Tänka, resonera och räkna i förskoleklass >>

Flera kommuner genomför kompetensutveckling av förskoleklasslärare på olika sätt, men gemensamt är att de på något sätt använder lärarguiden Tänka, resonera och räkna i förskoleklass.

Varberg >>
Matematikutveckling i förskoleklass, Nämnaren 2016:3
Annelie Glittmark, Anna Magnusson, Olle Olsson & Christina Terner

Ängelholm >>
Matematik i förskoleklass – Villaskolan i Ängelholm
Ulrika Broman

Gävle >>
Två handledare i Gävle sammanfattade lärarnas synpunkter efter ett år med Tänka, resonera och räkna i förskoleklass.
Annelie Bengtsson & Jaana Kiiskinen