Nämnaren – artiklar om förskoleklass

Hedda mäter
Ola Helenius 2012:2
Barn lär sig mäta när de deltar i sammanhang där mätning har en central roll. Att mäta växter som växer är fascinerande. I artikeln möter vi Hedda som tar hjälp av vinkelhake, linjal, tumstock och kartongark när hon ska mäta sina växter och dokumentera tillväxten.

Olivias klänning
Cecilia Nyström 2011:2
Barnen i en förskoleklass har utvecklat sin uppfattning om mönster. Från att se mönster som enbart en dekoration har de fått hjälp att se att mönster kan vara något som upprepas.

Snö och andra kristaller
Annika Persson 2010:4
I förskoleklassen kan barnen få göra intressanta iakttagelser och undersökningar som ger värdefulla erfarenheter att bygga vidare på och fördjupa längre upp i skolåren. Det lekfulla mötet med geometriska former och kopplingen till vackra formationer i naturen väcker förundran och intresse hos barnen. I det här arbetet har snökristaller varit utgångspunkten för ett arbete med geometri där begrepp som linje, spegling, symmetri, polygoner och polyedrar har behandlats.

Farfar har kommit! Matematikverkstad med dagstidningar på Silverfågeln
Mats Hemberg 2010:1
Ett uppskattat inslag på Matematikbiennalerna brukar vara arbetsseminarium med Tidningen i skolan. Här beskrivs exempel från ett arbete med dagstidningar i en grupp med förskoleklass, ettor och tvåor. Eleverna får möjlighet att arbeta med tal, bekanta sig med koordinater och utveckla diagram. Dessutom görs intressanta iakttagelser om barnens uppfattningar.

Matematiken i förskoleklassen
Marie Fredriksson 2009:4
I artikeln presenteras resultatet från en undersökning av tal- och antalsuppfattning hos elever i förskoleklass. Kartläggningen utgick från en fördiagnos i Diamant – diagnoser i matematik.

Area och omkrets i förskoleklass
Eva Johansson & Iiris Attorps 2008:1
Här beskrivs ett antal undervisningstillfällen kring begreppen area och omkrets i en förskoleklass. I planeringen har lärarna utgått från att barnen ska samarbeta, kommunicera med varandra, använda flera sinnen, reflektera över sitt och andras tänkande samt dokumentera och sätta egna ord på det nya de varit med om.

Utveckla lusten att lära!
Jan Blomgren, Lena Larsson & Eva Widell 2006:1
Vid Fridaskolan bedrevs ett utvecklingsarbete i projektform. Lärare från förskoleklass till skolår nio använde samma rika och öppna problem i sina elevgrupper för att inventera kunskapskvaliteter i elevlösningarna. Ett mål var att förändra undervisningens innehåll och arbetsformer i syfte att behålla elevers lust att lära. Att som elev se mål och mening med vad man lär sig i matematik ökar möjligheterna för ett mer lustbetonat lärande.

Tankeverkstad
Maria Thunholm & Annika Bergehed 2004:1
I artikeln presenteras den undervisning som matematiklärarna på Folkparksskolan i Norrköping försökt att skapa i förskoleklass och skolår 1–2. Det är en del av ett pågående utvecklingsarbete och skolan befinner sig fortfarande i en
utvecklingsfas, men tycker sig ha kommit en bra bit på väg.

Innehåll: LT