Matematikundervisning för nyanlända


Under läsåret 2016/2017 genomför NCM kompetensutvecklingsprojektet Matematikundervisning för nyanlända i Borås. Det övergripande syftet är att ge nyanlända elever ökade möjligheter att lyckas i den svenska grundskolans matematikundervisning. I projektplanen (se nedan) finns en beskrivning av bakgrund, motiv, tidsplan, innehåll, etc.

Deltagare är team som består av t ex:
matematiklärare (klasslärare i F–6 samt ämneslärare i matematik)
studiehandledare
modersmålslärare
lärare i förberedelseklass
lärare i svenska som andraspråk
...

Följande språk finns representerade bland deltagarna:
Albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, franska, grekiska, persiska, polska, somaliska, svenska, tyska och vietnamesiska.

Målet är att efter genomgången utbildning ska deltagaren, inom sitt ansvarsområde,

  • ha vidareutvecklat sin förmåga att tillvarata, utmana och utveckla nyanlända elevers matematikkunnande
  • ha vidareutvecklat sin förmåga att underlätta nyanlända elevers integration i den svenska matematikundervisningen
  • ha utökat sina kunskaper om matematikundervisning i olika kulturer, inklusive den svenska
  • utökat sina kunskaper om andra personalkategoriers arbete med nyanländas lärande i matematik
  • ha vidareutvecklat sin förmåga till samverkan med andra personalkategorier med ansvar för nyanländas lärande i matematik.

På den här webbsidan samlar vi dokument som används under läsåret. Allt är fritt att användas av alla, men låt NCM:s namn finnas kvar på dokumenten.

Webbsidor kommer successivt att öka i antal allteftersom projektet framskrider. Vi planerar t ex att länka till aktuell information och litteratur som är intressant för samtliga yrkeskategorier som möter nyanlända elever i skolan. Vi kommer naturligtvis också ha ett särskilt fokus på lärare som undervisar nyanlända elever i matematik.

Dokument
Dokument som berör program, planering, sammanfattning, utvärdering etc
finns här >>

Presentationer
Presentationer från varje kurstillfälle
finns här >>

Team-uppgifter
Uppgifter för teamen att genomföra mellan kurstillfällen
finns här >>

Litteratur
Litteratur som berör undervisning av nyanlända elever
finns här >>

Digitala resurser
Digitala resurser uppdelade på Nyanlända elever – med fokus på matematik och Nyanlända elever – övergripande (inte ämnesanknutet)
finns här >>

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.