Matematikpapper och Strävorna

I många av aktiviteterna i Strävorna finns det hänvisningar till olika matematikpapper. Några exempel:

Areamall
En areamall behövs i 2C4C Färgfläckar, en aktivitet där eleverna ska ange olika sätt att ta reda på omkrets och area på oregelbundna figurer.

Isometriskt prickpapper
2C6C Ur en annan synvinkel behandlar rotation av geometriska kroppar. Att rita kroppar på isometriskt papper tycker många elever är enklare än att rita på cm-rutat papper.

Isometriskt prickpapper 25 mm
I 2C6C Måla kuber får eleverna utveckla grundläggande rumsuppfattning genom att måla sidoytor så att kuber framträder.

I 2C Rita och bygg med kuber ges möjlighet att bygga, avbilda och sedan diskutera en kubs egenskaper.

Tangram
2C2A Tangrampussel
2C6C Undersök med tangram
2C Det är insidan som räknas

Prickpapper
När elever arbetar med gummisnoddar på ett geobräde är det viktigt att de också dokumenterar sitt arbete. Välj antingen ett matematikpapper där hela sidan har prickar eller ett där prickarna har anpassats för att passa till arbete med geobräde. Aktivitetsförslag finns på 2C Rätvinkliga trianglar på geobrädet.

Hundrarutor
Det finns några olika varianter på hundrarutor eftersom det beror på aktiviteten om rutan ska vara märkt 0–99 eller 1–100 och från vilket håll det är lämpligt att avläsa den, se exempelvis 1A4A Hundrarutan – Gissa mitt tal och 3A Jeopardy med 100-ruta.

Slumptalstabell 0–9
2A4A Tal i luckor är en aktivitet där eleverna får undersöka tal och resonera om deras relationer.

Positionskort
Positionskorten är gjorda så att ental, tiotal, hundratal och tusental finns åtskilda på olika ark. En tanke är att det ska gå att kopiera varje talsort i en egen färg. Tänk bara på att inte alltid koppla samman en talsort med en och samma färg. Det får inte bli så att elever uppfattar att t ex ental alltid är röda och tiotal alltid är gröna. Om positionskorten är för små så går de bra att kopiera med förstoring till exempelvis A3-ark (141 %).

3A Addera tvåsiffriga tal är en aktivitet som bygger på arbetsgången konkret – bildmässigt – symboliskt. Positionskorten används i steget från bildmässigt till symboliskt.

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.