Matematikpapper i undervisningen

Vi ser att det är många som är inne på matematikpappersidan. Hur många papper som skrivs ut, eventuellt kopieras, och faktiskt används i matematikundervisning har vi däremot ingen aning om. Ett litet tankeexperiment: I skrivande stund har det varit drygt 130 000 besök på webbsidan. Om vart tionde besök resulterar i att ett papper skrivs ut och kopieras till varje elev i en klass (enligt uppgifter som har lämnats till TIMSS är snittet i en svensk klass 22 elever) så motsvarar det 286 000 papper. Ponera att var tionde elev som jobbar med en uppgift eller ett problem med stöd av ett matematikpapper verkligen upptäcker något väsentligt – då är det 28 600 elever som har lärt sig något nytt. Förhoppningsvis är antagandena i resonemanget i underkant – vilken potential det kan finnas i en webbsida full med matematikpapper!

Vi vill gärna få återkoppling på hur du använder matematikpapper i din undervisning. Skicka en kort beskrivning till Lena Trygg eller Calle Flognman, gärna kompletterat med foto och elevarbeten, så sprider vi idéer och uppslag vidare här.

Matematikpapper och Strävorna
Matematikpapper används i många av Strävornas aktiviteter. En förteckning finns här >>

Matematikpapper och aktiviteter
Andra aktiviteter där matematikpapper används finns här >>

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.