Betyg och betygssättning

Här kommer en sammanställning över dokument och texter som berör om betyg och betygsättning.

»»» Betyg [Skolverket]

»»» Prov, bedömning och betyg [Skolverket]

»»» Forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompetens [PRIM-gruppen]

»»» Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap [Umeå universitet]

»»» Bedömning [forskning.se]

»»» Skollagen [Riksdagen]

»»» Skolförordningen [Riksdagen]

»»» Gymnasieförordningen [ Riksdagen]

»»» Regelverk [Skolverket]