Om Nämnaren

Tidskriften Nämnaren kommer ut fyra gånger per år och vänder sig till lärare, lärarutbildare, lärarstuderande, forskare och andra som berörs av matematikutbildning i sin verksamhet. Målet med Nämnaren är att medverka till en förbättrad matematikutbildning i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och lärarutbildningen genom att sprida goda exempel och relevant forskning som rör matematiklärande och -undervisning.

Innehåll: UD