Kängurun 2002 – Problem, lösningar och Att arbeta vidare med

Allt material finns samlat i sex dokument, som får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Dokumentet är i pdf-format, (ca 60-70 Kb).

Ecolier
Problem
Svar, korta lösningar och Att arbeta vidare med.

Benjamin
Problem
Svar, korta lösningar och Att arbeta vidare med.

Cadet
Problem
Svar, korta lösningar och Att arbeta vidare med.

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: KW