Kängurun 2004 – Problem, lösningar och Att arbeta vidare med

Allt material får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Ecolier
Problem
Lösningar och Att arbeta vidare med

Benjamin
Problem
Lösningar och Att arbeta vidare med

Cadet
Problem
Lösningar och Att arbeta vidare med

Cadet-gymnasiet
Problem
Lösningar

Junior
Problem
Lösningar

Student
Problem
Lösningar

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: KW