Syfte

Normat har som syfte att stimulera intresset för matematik i vidare kretsar i de nordiska länderna. Tidskriftens målgrupp inkluderar lärare vid gymnasieskolor, högskolor och universitet, studenter på grund- och forskarutbildningsnivå samt matematikintresserade personer i industri och samhälle.

Tidskriften ger orienterande översiktsartiklar över nyare och äldre ämnen, historiska och biografiska artiklar och undervisningsrelaterade artiklar. Normat tar också in originalbidrag av mindre omfång, refererar böcker och har en problemspalt.

Artiklarna trycks vanligtvis på svenska, norska eller danska.

Normat ges ut av Nationellt centrum för matematikutbildning och Institut Mittag-Leffler i samarbete med Dansk matematisk forening, Soumen matemaattinen yhdistys – Finlands matematiska förening, Islenska staerdfraedafélagid, Norsk matematisk forening och Svenska matematikersamfundet.

Innehåll: OH