Personuppgiftslagen - PuL

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) reglerar hur register med personuppgifter får upprättas och användas. När du skickar en beställning, anmäler dig till en konferens, kurs eller kängurutävlingen eller registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter hos oss.

Uppgifterna sparas hos oss för att möjliggöra nödvändig admministration, uppföljning och kontakt. NCM är skyldig att på begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifterna (§ 28). Enligt PuL har varje registrerad person rätt att en gång per år erhålla besked efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (§ 26).

Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje person.

Information om personuppgifter lämnas av
NCM, Göteborgs universitet, Box 160, SE-405 30 Göteborg

Personuppgiftslag (1998:204) [notisum.se].
Öppnas i nytt fönster.

Gå tillbaka till den sida jag kom från.