Information till författare

Manuskript
Manuskript till Normat bör helst levereras i elektronisk form. Det föredragna formatet är LaTeX/TeX, men andra format kan också accepteras. Manuskript bör levereras via e-post, och vi önskar också en version i PDF-format

Illustrationer
Fotografier som skickas in i elektronisk form skickas som TIFF eller JPEG med en upplösning på 300dpi eller bättre. Streckteckningar i svartvitt skickas in som vektorgrafik i PS, EPS eller PDF, eventuellt inskannat som TIFF i upplösning 1200dpi.

Litteraturhänvisningar
Skall vara standardiserade och införda i texten, t.ex. H. Hadwiger [8], Bauersfeld ger i [2] en översikt ...

Referenslistan skall innefatta författarnamn och titel, förlag, utgivningsställe och utgivningsår samt eventuellt tidskriftnamn och årgång.

Korrektur
Författaren får ett korrektur tillsänt och detta skall returneras inom uppsatt tidsfrist.

Ytterligare information
Mer detaljerade rekommendationer finns på www.normat.no/forf/.

Innehåll: OH