Prenumeration

En prenumeration på NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education (ISSN 1104-2176) som inkluderar 4 nr per år, samt tillgång till alla publicerade artiklar som pdf (e-NOMAD) kostar

1830 SEK för institutioner
660 SEK för privatpersoner
440 SEK för studenter och pensionärer
940 SEK för Institutioner (endast den tryckta tidskriften)

För prenumeration till orter utanför Europa lägg till 50 SEK. Betalning skall göras till svenskt bankgiro nr. 5051-8646. Betalningar från utlandet görs till konto nr. 543 9103 2309, Swiftcode: ESSESESS, IBAN: SE48 5000 0000 0543 9103 2309

Beställ via toppmenyalternativet Beställ.

Vid betalning med kredit-/kontokort, ändring av adressuppgifter eller för övriga frågor rörande prenumeration, vänligen kontakta Ann-Charlotte Forslund, NCM.

Nomad, NCM, Göteborgs universitet
Box 160
SE-405 30 Göteborg, Sweden
E-post: nomad@ncm.gu.se
Tel: +46 31 786 6985

Innehåll: JH