Information till författare

 

Information om utformning och leverans av manuskript, samt granskningsprocessen finns i det länkade dokumentet.

Information for authors and reviewers [pdf]

Namnge de digitala manuskripten

författarnamn_nomad.xxx och författarnamn_nomadanonym.xxx

och skicka dem till:
E-mail: nomad-editors@ncm.gu.se

Papperskopior av illustrationer skickas till:

Nomad
Johan Häggström
NCM
Göteborgs universitet
Box 160
SE–40530 Göteborg
Sweden

Innehåll: JH