Förskola

I läroplanen finns mål för barnens språkliga och kommunikativa utveckling, matematiska utveckling, samt naturvetenskap och teknik.
Läs mer om de tydliga målen >>

Reportage från förskolor
I reportage ges goda exempel på miljöer och verksamheter med fokus på förskolans matematik- och språkutveckling.
Läs reportage >>

Kompetensutveckling
Till boken Små barns matematik finns en modell för kompetensutveckling.
Läs mer >>

Nämnaren
Här finns Nämnarenartiklar med direkt anknytning till förskolan.
Till artiklarna >>

Föräldrabroschyrer
I samband med produktionen av boken Familjematematik, togs det i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling fram tre broschyrer, Barn och matematik och de har senare uppdaterats. En broschyr vänder sig till föräldrar med barn i förskoleklass. Broschyrerna ger exempel på hur barn upptäcker matematiken i det vardagliga livet och hur föräldrar som ser barnets nyfikenhet och lust att förstå kan stimulera deras lärande.
Läs mer om broschyrerna >>

Litteratur för förskolan
I denna lista har litteratur med särskild relevans och intresse för lärare som arbetar med barn i förskolan samlats.
Till litteraturlistan >>

Innehåll: GS